2001, Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)  Ilmoittaudu
 
Ajankohta: 28.5.2018 8.15  Ilmoittaudu viimeistään: 5/23/18
Paikka: Kouvola, Prikaatintie 2  Hinta: 190.00 
Lisätietoja:  
 
Tavoittteet:
Ratatyöturvallisuuskouluksen suorittamalla saat perustiedot turvallisista työskentelytavoista rautatiealueella. Koulutuksen suoritettuasi tunnet rautatieympäristössä työskentelyyn liittyvät ohjeet, rautatiealueella liikkumiseen ja työskentelyyn liittyvät turvallisuusmääräykset- ja ohjeet sekä rautatieympäristön vaarat.

Sisältö:
- perustiedot rautatiejärjestelmästä
- perustiedot sähköradasta
- rautatiealueella tapahtuvan työskentelyn vaarat ja työskentelyolosuhteet
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen työskentelyssä
- rautatiealueella liikkumisesta ja työskentelystä annetut turvallisuusmääräykset ja -ohjeet
- toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Pätevyys:
Suorittamalla koulutuksen hyväksytysti saat Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaisen Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva). Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta vanhenemisvuoden loppuun. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudestaan.

Kesto: 1 pv (8 h)

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus
Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva) -koulutuksesta on mahdollista saada merkintä kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuksesta. Ilmoittautuminen tapahtuu Turva-koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään viisi päivää ennen koulutusta. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova.
Ammattipätevyyden jatkokoulutuksen rekisteröinnin hinta on 17 €. Hintaan lisätään 5 € + alv/rekisteröinti.
 
Kenelle:
Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva) vaaditaan henkilöitä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rata-verkolla rautatiealueella Liikenneviraston tilaamissa radanpidon töissä, kuten radan kunnossapidossa ja rakentamiseen liittyvissä töissä sekä töissä, jotka vaativat Liikenneviraston luvan. Koulutukseen ei ole lähtötaso- tai pohjakoulutusvaatimuksia. 
Takaisin     Ilmoittaudu