2001, Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)  Ilmoittaudu
 
Ajankohta: 30.9.2019 8.15  Ilmoittaudu viimeistään: 7/23/19
Paikka: Kouvola, Prikaatintie 2  Hinta: 190.00 
Lisätietoja:  
 
Sisältö:
Opiskelijoille selvitetään työ- ja liikenneturvallisuuden merkitykset rautatieympäristössä, sekä eroavuudet muista liikenneympäristöistä ja tekniset toteutukset turvallisuuden varmistamiseksi. Koulutuksessa esitellään rautatieympäristön turvallisuuskulttuurin merkitys ja tärkeys rautatieympäristön toiminnan perustana.

Koulutuksen kesto: 1 päivä

Ennakkovaatimukset::
Koulutukseen osallistumiseen ei ole ennakkovaatimuksia.

Osaamistavoitteet: ks. Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset LIITE 1

Osaamisen varmentamisen tapa:
Kirjallinen teoriakoe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössä Eerokissa.

Voimassaolo:
Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta, vanhenemisvuo-
den loppuun.

Pätevyyden ylläpito:
Ratatyöturvallisuuspätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen. 
Kenelle:
Kohderyhmä:
Koulutus vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion ra-
taverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Väyläviraston tilaamissa radanpidon
töissä. 
Kouluttajat:
Tarmo Truhponen ja Timo Ahola 
Takaisin     Ilmoittaudu