2005, Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera)  Ilmoittaudu
 
Ajankohta: 13. - 15.11.2019 8.15  Ilmoittaudu viimeistään: 11/6/19
Paikka: Kouvola, Prikaatintie 2  Hinta: 940.00 
Lisätietoja: Ennakkovaatimuksena hyväksytysti suoritettu Ratatyöturvallisuuspätevyyskoulutus (Turva). Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi ja osoittamaan, että vaaditut Väylän asettamat ennakkovaatimukset koulutukseen osallistumiselle täyttyvät. 
 
Sisältö:
Koulutusohjelma antaa siihen osallistuvalle perustietoa rautatiejärjestelmästä ja toimii yleistietoa antavana koulutuksena rautatiealalla toimiville.

Koulutuksen kesto: 3 päivää (2 teoriapäivää + 1 pv käytännön työympäristöön tutustuminen ns.maastopäivä)

Ennakkovaatimukset
-Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva).

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi ja osoittamaan että vaaditut Väylän asettamat ennakkovaatimukset koulutukseen osallistumiselle täyttyvät.

Osaamistavoitteet: ks. Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset LIITE 2


Osaamisen varmentamisen tapa:
Kirjallinen koe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössä Eerokissa.

Voimassaolo:
Perusteet rautatiejärjestelmästä -peruskoulutus on voimassa toistaiseksi.
Koulutus ei tuota pätevyyttä.


Koulutuksen suorittamista ei edellytetä, mikäli henkilöllä on voimassa jokin seuraavista
- Ratatyövastaavan pätevyys
- Liikenneohjaajapätevyys
- Ratapihaliikenneohjaajapätevyys
- Työpätevyys 
Kenelle:
Kohderyhmä:
Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville. Koulutus on ennakkovaatimuksena kaikkiin Väyläviraston suunnattuihin pätevyyskoulutuksiin osallistuville. Koulutus sisältyy Liikenteenohjaus valtion rataverkolla -koulutusohjelmaan.
Lisäksi koulutusta edellytetään rakennuttajakonsulteilta, valvojilta, rataisännöitsijöiltä
sekä RTJJ:n operatiivisesta toiminnasta valtion rataverkolla vastaavilta virkamiehiltä.

Edellä mainitut voivat korvata koulutuksen vähintään viiden (5) vuoden monipuolisella
työkokemuksella rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä. 
Kouluttajat:
Timo Ahola 
Takaisin     Ilmoittaudu