2012, Ratatyövastaava  Ilmoittaudu
 
Ajankohta: 28.10. - 1.11.2019 8.15  Ilmoittaudu viimeistään: 10/21/19
Paikka: Kouvola, Prikaatintie 2  Hinta: 1,530.00 
Lisätietoja:  
 
Ratatyövastaava


Tavoitteet

Ratatyövastaavan koultuksen suoritettuasi tunnet liikenteenhoidon toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä hallitset työryhmän ja raideliikenteen turvaamisen radanrakennustoiminnan aikana. Koulutettavan tulee muodostaa kokonaisnäkemys liikenteestä ja pystyä hahmottamaan työn vaikutus siihen.Sisältö:
- ratatyön suunnitteluprosessi
- viestintä ratatyössä
- ratatyön suojaaminen
- työskentely sähköradalla
- työkoneiden liikkuminen ja käyttö ratatyöalueella
- turvamiesmenettely
- toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa

Pätevyys:
Ratatyövastaavan pätevyys on voimassa toistaiseksi viranomaisten edellyttämällä vuosittaisella kertauskoulutuksella.

Kesto: 3 pv + 2 pv
 
Kenelle:
Koulutukseen osallistuvalta edellytetään voimassa olevaa Ratatyöturvallisuuspätevyyttä sekä vähintään kolmen (3) kuukauden työkokemusta rautatiealueella tehtävistä töistä. 
Takaisin     Ilmoittaudu