2012, Ratatyövastaava  Ilmoittaudu
 
Ajankohta: 28.10. - 1.11.2019 8.15  Ilmoittaudu viimeistään: 10/21/19
Paikka: Kouvola, Prikaatintie 2  Hinta: 1,530.00 
Lisätietoja: Ennakkovaatimukset:
• suomen kieli
• hyväksytysti suoritettu Ratatyöturvallisuuspätevyyskoulutus (Turva)
• hyväksytysti suoritettu Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutus (Pera)
• vähintään kuuden (6) kuukauden käytännön työkokemus radanpitoon liittyvistä maastotehtävistä (tarkemmat tiedot ks. Lisätiedot)
• tehtäväkohtainen soveltuvuuslausunto sekä soveltuvuusarviointi (tarkemmat tiedot ks. Lisätiedot)
Ennakkovaatimukset
-Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva).

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi ja osoittamaan, että vaaditut Väylän asettamat ennakkovaatimukset koulutukseen osallistumiselle täyttyvät.
 
 
Sisältö: Koulutuksen sisältö noudattelee ratatyömenettelyn prosessia alkaen suunnittelusta ja päättyen työalueen luovuttamiseen takaisin liikennöinnille. Perusprosessin lisäksi koulu- tuksessa huomioidaan kaikki yleisimmät erityistoimenpiteitä vaativat turvallisuusmenet- telyt, kuten esim. tulityöt, jännitekatkomenettely yms. Koulutus antaa myös kattavan yleistiedon rautatiealueella tehtävien töiden suunnittelusta, toteutuksesta ja turvallisuus- menettelyistä sekä riskeistä. Koulutuksen kesto: 5 päivää Ennakkovaatimukset - suomen kieli - Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) - Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera) -Työkokemus: Vähintään kuuden (6) kuukauden käytännön työkokemus radanpi- toon liittyvistä maastotehtävistä. Osallistujan tulee osoittaa työkokemuksensa kesto koulutuslaitokselle annettavalla työtodistuksella. - Ratatyövastaavan tehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen oleelli- sesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista sovel- tuvuuslausuntoa sekä soveltuvuusarviointia (rautatiepsykologi). (ks. Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset luku 4.1) Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi ja osoittamaan että vaaditut Väylän asettamat ennakkovaatimukset koulutukseen osallistumiselle täyttyvät. Osaamistavoitteet: ks. Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset LIITE 4 Osaamisen varmentamisen tapa - kirjallinen teoriakoe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössä Eerokissa - hyväksytysti suoritetut tehtävät - käytännön harjoittelutehtäviä kouluttajan opastamana - Koulutuksen päätteeksi suoritetaan käytännön koe, joka kattaa kaikki ratatyövastaavan perustehtäviin kuuluvat osa-alueet. Voimassaolo: Ratatyövastaavan pätevyys on voimassa toistaiseksi. Pätevyyden ylläpito: Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi on kalenterivuosittain suoritettava hyväksytysti yhden (1) päivän kestoinen Ratatyövastaavan kertauskoulutus. Ensimmäisen kerran kertauskoulutus on suoritettava pätevyyden myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Hyväksytysti suoritettu Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva). Mikäli kalenterivuosittainen kertauskoulutus jää suorittamatta, pätevyyden voimaan saattamiseksi on suoritettava kertauskoulutuksen lisäksi Väyläviraston hyväksymän koulutuslaitoksen järjestämä osaamista varmentava ratatyövastaavalle suunnattu käytännön koe. Jos kertauskoulutus on suorittamatta neljä (4) vuotta tai sitä pidempään, pätevyys katsotaan vanhentuneeksi. Vanhentunut pätevyys on uusittava käymällä koulutusohjel- man peruskoulutus uudelleen.  
Kenelle:
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat ratatyömaan liikenneturvallisuudesta. 
Kouluttajat:
Timo Ahola 
Takaisin     Ilmoittaudu