2015, Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk)  Ilmoittaudu
 
Ajankohta: 12.11.2019 8.15  Ilmoittaudu viimeistään: 11/5/19
Paikka: Kouvola, Prikaatintie 2  Hinta: 220.00 
Lisätietoja:  
 
Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi on kalenterivuosittain suoritettava hyväksytysti yhden (1) päivän kestoinen Ratatyövastaavan kertauskoulutus. Ensimmäisen kerran kertauskoulutus on suoritettava pätevyyden myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana.

Tavoite:

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) ylläpitää Ratatyövastaavan pätevyyttä, tarvittavaa osaamista sekä varmistaa muuttuneiden ohjeiden hallinnan ja oikean sisäistämisen.

Sisältö:

Koulutuksessa käsitellään ja kerrataan ratatyövastaavan osaamistavoitteiden mukaiset asiat. Erityisesti keskitytään mahdollisiin muutoksiin, niiden oikeaan ymmärtämiseen ja vaikutukseen käytännön toimintaan. Tilaisuudessa käydään läpi viranomaisen erikseen käsiteltäväksi ilmoittamat aiheet ja käytännön tapahtumien kautta esille nousevat asiat.

Ratatyövastaavan kertauskoulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).

Pätevyys : Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk)

Kesto: 1 päivä 
Kouluttajat:
Timo Ahola 
Takaisin     Ilmoittaudu