Metron turvamieskoulutus  Ilmoittaudu
 
Ajankohta: 18.8.2020 14.30 - 16.00  Ilmoittaudu viimeistään: 8/13/20
Paikka: Helsinki, Metrovarikonkuja 6 
Lisätietoja: Koulutus on osallistujalle maksuton. Jätä laskutyypiksi oletus (paperilasku) 
 
Työskenneltäessä liikenteenalaisilla ja jännitteellisillä metron rataosuuksilla on työpaikalla toimivien työntekijöiden turvaksi asetettava turvamiehiä. Turvamieskoulutuksessa käydään läpi turvamiestoiminnan edellytykset, turvamiehen toimintaohjeet ja sijoittuminen työryhmään nähden oikein sekä turvamiehen varusteet. Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut metrorata-alueen ratatyöturvallisuus koulutuksen.

Koulutuksen tavoitteet
•tiedostaa vaaratekijät metroradalla työskenneltäessä
•tietää turvamiehen asettamisen perusteet
•ymmärtää turvamiehen tehtävän vaatimukset
•osaa arvioida oikein työpisteen olosuhteet ja varoitustavat

Sisältö
•turvamiehen toiminta, varusteet ja sijoittuminen
•työryhmän turvaaminen ◦junaliikenteen, työkoneiden ja sähkön aiheuttamat vaarat
◦junien nopeudet ja suunnat
◦sähköturvaetäisyyden vartiointi
 
Kenelle:
Koulutus on tarkoitettu metrorata-alueen turvaamistehtävissä toimiville. Koulutus on osallistujille avoimissa koulutuksissa maksuton. Asiakaskohtaisesti järjestättävän koulutuksen hinta sovitaan erikseen.

Vaatimukset koulutukseen osallistumiselle:

Henkilöille, jotka liikkuvat ja työskentelevät metron rata-alueella asetetaan seuraavat kelpoisuusehdot
 18 vuoden ikä
 Ei sellaisia sairauksia, vammoja tai poikkeavuuksia, jotka oleellisesti
heikentävät havainnointia, viestiliikenteen käyttöä, turvamiehen
ohjeiden kuulemista tai turvallista liikkumista metrorataympäristössä
Ilmoittaja vastaa siitä, että em. ehdot täyttyvät.
 
Kouluttajat:
Tarmo Truhponen 
Takaisin     Ilmoittaudu