Turvamiespätevyys (T-mies)  Ilmoittaudu
 
Ajankohta: 29.9.2020 8.15  Ilmoittaudu viimeistään: 9/23/20
Paikka: Kouvola, Prikaatintie 2  Hinta: 180.00 
Lisätietoja:  
 
Sisältö:
Koulutus antaa valmiudet toimia turvamiehenä. Koulutuksen aikana käsitellään
turvamiestoiminnan eri muodot, vastuut ja toimintamallit sekä turvamiestoiminnan mer-
kitys turvallisuuden varmistamisessa.

Koulutuksen kesto: 1 päivä

Ennakkovaatimukset
- Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
- Työturvallisuuskortti tai vastaava
- Vähintään kolmen (3) kuukauden kokemus radanpidon töistä

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi ja osoittamaan, että vaaditut Väylän asettamat ennakkovaatimukset koulutukseen osallistumiselle täyttyvät.

Osaamistavoitteet: ks. Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset LIITE 3

Osaamisen varmentamisen tapa:
- harjoitustehtävät osana teoriakoulutusta
- kirjallinen teoriakoe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössä Eerokissa.

Voimassaolo:
Turvamiespätevyys on voimassa viisi (5) vuotta, vanhenemisvuoden loppuun.
Hyväksytysti suoritettu Turvamiespätevyys -koulutus uusii voimassa olevan Rata-
työturvallisuuspätevyyden (Turva).

Pätevyyden ylläpito: Turvamiespätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen. 
Kenelle:
Kohderyhmä:
Turvamiespätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla.
Turvamiehenä toimitaan turvamiestoimintamenettelyn mukaisissa tehtävissä, työkoneella tehtävän työn turvaamisessa, tieliikenteen ohjaajana tasoristeyksessä sekä muissa erikseen määritellyissä tehtävissä. 
Takaisin     Ilmoittaudu