Metrorata-alueen ratatyöturvallisuus  Ilmoittaudu
 
Ajankohta: 4.3.2021 12.00 - 14.15  Ilmoittaudu viimeistään: 3/3/21
Paikka: Helsinki, Metrovarikonkuja 6 
Lisätietoja: HUOMIOI TURVAVARUSTUS
Koulutus on osallistujalle maksuton. Jätä laskutyypiksi oletus (paperilasku) 
 
Metrorata-alueella liikkuminen ja työskentely edellyttävät koulutusta.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja metrorata-alueella työskentelyyn ja sen asettamiin vaatimuksiin sekä varmistaa turvallinen työskentely.

Sisältö

Metron rata-alueen sähköturvallisuusasiat ja työmaadoitusvälineiden käytön opastus
•yleistietoa HKL:stä ja Helsingin metrosta
•työturvallisuuslaki; työskentely yhteisellä työpaikalla
•liikkuminen ja työskentely metron rata-alueella ◦HKL:n metron rata-alueella vaatimat koulutukset
◦pyyntö ja lupakäytäntö rata-alueella työskenneltäessä
◦liikkuminen metrorata-alueella
◦turvamiestoiminta
◦junan hätäpysäytys ja opasteet
◦työskentelyn lopettaminen, erityismääräyksiä

•metrorata-alueen sähköturvallisuusasiat ◦sähköalue, sähkötapaturman synty, sähkövirran vaikutus ihmiskehoon
◦metron sähkönsyöttö
◦virtakiskon rakenne
◦sähkötyöturvallisuus
◦työmaadoitus

•yhteystiedot, valvomot
•liikkuminen metrovarikolla
•pikamaadoituslaitteen käyttöharjoitus

Koulutukseen sisältyy maadoitusharjoitus, johon tulee varustautua huomiovaattein (minimissään huomioliivillä), suojalaseilla ja turvajalkineilla.
 
Kenelle:
Koulutus on tarkoitettu metrorata-alueella työskenteleville. Koulutus on osallistujille avoimissa koulutuksissa maksuton. Asiakaskohtaisesti järjestättävän koulutuksen hinta sovitaan erikseen.

Vaatimukset koulutukseen osallistumiselle:

Henkilöille, jotka liikkuvat ja työskentelevät metron rata-alueella asetetaan seuraavat kelpoisuusehdot
- 18 vuoden ikä
- Ei sellaisia sairauksia, vammoja tai poikkeavuuksia, jotka oleellisesti heikentävät havainnointia, viestiliikenteen käyttöä, turvamiehen ohjeiden kuulemista tai turvallista liikkumista metrorataympäristössä

Ilmoittaja vastaa siitä, että em. ehdot täyttyvät.
 
Kouluttajat:
Tarmo Truhponen 
Takaisin     Ilmoittaudu